type-icon

Dataset

Jongeren in provinciaal, AWBZ- en Zvw-gefinanc. jeugdzorg; samenloop, regio

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 18-10-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat in het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van provinciaal gefinancierde jeugdzorg of curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de Zvw, dan wel een indicatie heeft die recht geeft op AWBZ-gefinancierde gehandicaptenzorg en langdurige GGZ. Dit betreft zorgvormen die vanaf 2015 overgaan naar de nieuwe Jeugdwet.

In uitzonderlijke gevallen wordt de provinciaal gefinancierde jeugdzorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. In principe maken jongeren met een indicatie voor jeugdzorg daadwerkelijk gebruik van die jeugdzorg. Er kunnen echter redenen zijn waarom de indicatie (nog) niet verzilverd wordt, bijvoorbeeld omdat er wachtlijsten zijn.

De indeling naar gemeente is niet gemaakt op basis van de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) maar op basis van de daadwerkelijke verblijfplaats van de jongere op 1 januari van het verslagjaar of bij de eerste inschrijving in de GBA. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking treedt.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 mei 2017:
Cijfers over Zvw-gefinancierde GGZ over 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt niet meer aangevuld. Cijfers over jeugdzorg vanaf 2015 worden in aparte tabellen gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20167NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20167NED

Jongeren in jeugdzorg, Jeugdwet, provinciaal gefinancierde zorg, Zwv-gefinancierde GGZ, AWBZ-indicaties, cliënten, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20167NED

Jongeren in jeugdzorg, Jeugdwet, provinciaal gefinancierde zorg, Zwv-gefinancierde GGZ, AWBZ-indicaties, cliënten, regio