Dataset

Wmo; gemeentelijke baten en lasten, regio, gemeentegrootteklasse, 2009-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over de baten en lasten per functie (beleidsterrein) naar regio in miljoenen euro's en in euro per inwoner. In deze tabel zijn alleen functies opgenomen die activiteiten omvatten zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aandeel van de Wmo-activiteiten ten opzichte van de totale baten/lasten van de weergegeven functie, kan per functie en per jaar variëren. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014.

Status van de cijfers: Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers over 2014 op basis van realisaties niet meer vervangen door definitieve cijfers. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juli 2016: Geen, deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten, regio' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40038NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40038NED

Wmo, baten en lasten, gemeente, regio, gemeenterekeningen Gemeentebegrotingen, huishoudelijke verzorging

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40038NED

Wmo, baten en lasten, gemeente, regio, gemeenterekeningen Gemeentebegrotingen, huishoudelijke verzorging