Dataset

Wmo; gemeentelijke baten en lasten, regio, gemeentegrootteklasse, 2009-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over de baten en lasten per functie (beleidsterrein) naar regio in miljoenen euro's en in euro per inwoner. In deze tabel zijn alleen functies opgenomen die activiteiten omvatten zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aandeel van de Wmo-activiteiten ten opzichte van de totale baten/lasten van de weergegeven functie, kan per functie en per jaar variëren. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014.

Status van de cijfers: Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige cijfers over 2014 op basis van realisaties niet meer vervangen door definitieve cijfers. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juli 2016: Geen, deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten, regio' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40038NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40038NED

Wmo, baten en lasten, gemeente, regio, gemeenterekeningen Gemeentebegrotingen, huishoudelijke verzorging

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40038NED

Wmo, baten en lasten, gemeente, regio, gemeenterekeningen Gemeentebegrotingen, huishoudelijke verzorging