Dataset

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-07-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • De Nederlandse Antillen en Aruba
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de afzonderlijke consumentenprijsindices (CPI's) van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; de drie eilanden die als bijzondere gemeente van Caribisch Nederland functioneren. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden van het betreffende eiland aanschaft. Naast de consumentenprijsindex bevat de tabel de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de CPI. In de tabel vindt u ook de kwartaal-op-kwartaal ontwikkeling. Deze cijfers zijn in de tabel opgenomen voor 12 productgroepen. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel over het tweede kwartaal van 2023 zijn voorlopig. Bij de publicatie over het derde kwartaal 2023 zijn ze definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden gepubliceerd in oktober 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84046NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84046NED

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84046NED

Consumentenprijsindex, kwartaalmutaties en jaarmutaties Bestedingscategorieën, per Caribisch eiland