Dataset

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 30-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, positie in het huishouden en naar huishoudkenmerken leeftijd hoofdkostwinner, samenstelling van het huishouden, en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie: De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2012 - 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023: De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83551NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83551NED

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83551NED

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen