Dataset

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen in Caribisch Nederland; de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius, en Saba. Personen worden onderscheiden naar geslacht, positie in het huishouden en naar huishoudkenmerken leeftijd hoofdkostwinner, samenstelling van het huishouden, en hoogte van het inkomen. De indeling naar hoogte van het inkomen in kwartielgroepen is per eiland bepaald, omdat de inkomensverschillen tussen de eilanden een kwartielindeling op totaal niveau (Caribisch Nederland als geheel) moeilijk interpreteerbaar maken.

Populatie: De onderzoekspopulatie bestaat uit de bevolking in particuliere huishoudens met een waargenomen inkomen. Peildatum is 31 december van het verslagjaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2012 - 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen 30 juni 2023: De definitieve cijfers over 2020 en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in september 2024 verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83551NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83551NED

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83551NED

Koopkrachtontwikkeling, Personen met koopkrachtdaling Caribisch Nederland, kenmerken van huishoudens en personen