Dataset

Dynamische koopkrachtontwikkeling naar samenstelling huishouden; 1977-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar (verandering van) de samenstelling van het huishouden 1977 / 1979 - 1999 / 2000 Gewijzigd op 05 oktober 2005. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70184ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70184ned

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar (verandering van) de samenstelling van het huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70184ned

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar (verandering van) de samenstelling van het huishouden