Dataset

Dynamische koopkrachtontwikkeling per kenmerk; 197-2000

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar kenmerken van huishoudens 1977 / 1979 - 1999 / 2000 Gewijzigd op 04 oktober 2005. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70182ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70182ned

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar kenmerken van huishoudens

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70182ned

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar kenmerken van huishoudens