Dataset

Dynamische koopkrachtontwikkeling, 2001-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Dynamische koopkrachtontwikkeling van personen, onderscheiden naar samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomst van de hoofdkostwinner, voornaamste bron van inkomen van het huishouden en woonsituatie en naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2015

Status van de cijfers De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief. De cijfers over 2015 zijn voorlopig.

Wijzigingen 3 november 2017 Geen, deze tabel is stopgezet De reden van stopzetting is de herziening van de inkomensstatistiek. De voornaamste punten van de herziening zijn (1) de overgang van een steekproef van huishoudens naar complete waarneming van de totale bevolking, (2) het verleggen van de populatie van het einde naar het begin van het jaar en (3) de herziening van de economische huurwaarde, waardoor de vaststelling van het inkomen verder is verbeterd. De cijfers in deze tabel corresponderen nog met de situatie voor de herziening.

De gegevens over 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71015ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71015ned

Dynamische koopkrachtontwikkeling Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71015ned

Dynamische koopkrachtontwikkeling Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron