Dataset

Statische koopkrachtontwikkeling per kenmerk, 1978-2002

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze publicatie wordt de statische koopkrachtontwikkeling van verschillende bevolkingscategorieën weergegeven. De populatie wordt in deze tabel ingedeeld naar sociaal-economische categorie, leeftijd, samenstelling huishouden, hoogte van inkomen, aantal personen met inkomen, aantal personen, eigen woningbezit en voornaamste bron van inkomen.

Gegevens beschikbaar van 1978 tot en met 2002

Wijzigingen 3 november 2017 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37353skk

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37353skk

Statische koopkrachtontwikkeling van personen Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37353skk

Statische koopkrachtontwikkeling van personen Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron