Dataset

Omgevingsverordening Zeeland - Natuurbijlagen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zeeland (Provincie)
Bijgewerkt 18-05-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaartbijlagen XI - verdrogingsgevoelige natuurgebieden, XII-1 bestaande natuur, XII-2 agrarisch gebied van ecologische betekenis, XII-3 natuurontwikkelingsgebieden en XII-4 afwegingszone natuurgebieden van de Omgevingsverordening Zeeland wijzigen jaarlijks naar aanleiding van de realisatie van nieuwe natuurgebieden en naar aanleiding van herstelmaatregelen en kwaliteitsverbeteringen in bestaande natuurgebieden. Door de bijlagen jaarlijks te wijzigen blijven deze actueel en kan het beschermingsregime van de omgevingsverordening correct worden toegepast. De natuurbijlagen worden gewijzigd volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 van de AWB, waarbij GS een ontwerp besluit nemen in februari/maart, er gelegenheid is voor het indienen van zienswijzen in maart en april, en waarbij GS in juni een definitief besluit nemen. De besluiten worden gepubliceerd op het Omgevingsloket.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=natuur%3Aext_nat_nbp&bbox=10089.7451171875%2C357661.90625%2C78069.5078125%2C422986.625&width=768&height=738&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_ovz_nbp_afwgzn_ntrgb2024def

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Afwegingszone natuurgebieden

ext_ovz_nbp_ntrontwgbd2024def

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Natuurontwikkelingsgebieden

ext_ovz_nbp_agb_ecbtkns2024def

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Agrarisch gebied van ecologische betekenis

ext_ovz_nbp_best_nat2024def

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Bestaande natuur

ext_ovz_nbp_verdrgvl_ngb2024def

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Verdrogingsgevoelige natuurgebieden

ovz:ext_ovz_nbp_afwgzn_ntrgb2024def

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Afwegingszone natuurgebieden

ovz:ext_ovz_nbp_ntrontwgbd2024def

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Natuurontwikkelingsgebieden

ovz:ext_ovz_nbp_agb_ecbtkns2024def

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Agrarisch gebied van ecologische betekenis

ovz:ext_ovz_nbp_best_nat2024def

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Bestaande natuur

ovz:ext_ovz_nbp_verdrgvl_ngb2024def

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ovz/wms?request=GetCapabilities

Omgevingsverordening: Verdrogingsgevoelige natuurgebieden