Dataset

Richtlijn Overstromingsrisico

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijkswaterstaat (Rijk)
Bijgewerkt 06-06-2024
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Richtlijn Overstromingsrisico bevat de meest actuele versie van gebieden met Potentieel Significant Overstromingsrisicoen historische overstromingen. De historische overstromingen zijn overstromingen die significante negatieve effecten hebben gehad wat betreft de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid. Het overstromingsrisico is afkomstig uit het rapport 'Overstromingsrisico's in Nederland'. Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en aanwijzing van gebieden met potentieel significant overstromingsrisico in het kader van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). De gebieden zijn aangewezen op basis van de volgende uitgangspunten: Gebieden worden onderscheiden naar de vier afzonderlijke stroomgebiedsdistricten; Gebieden worden onderverdeeld naar de vier typen (A, B, C, D) overstromingen waarmee het verschil in bescherming tot uitdrukking komt, evenals de diversiteit in verantwoordelijkheden en rollen van betrokken overheden; De begrenzing van de gebieden wordt gebaseerd op uiterste grenzen van het potentieel overstroombaar gebied, zoals vastgesteld op basis van simulaties uit de landelijke database overstromingen. Voor de primaire waterkeringen is het gebied aangevuld tot de hoge gronden lijn. De rijkskanaaldijken maken deel uit van de aangewezen gebieden. In totaal worden er in Nederland 14 GPSOR onderscheiden. Gebieden van het Type D komen in het Eems en Schelde stroomgebied niet voor. Er zijn gebieden die zowel kunnen overstromen vanuit het hoofdwatersysteem (B) als het regionale watersysteem (C).

Bestemmingspagina: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/richtlijn_overstromings_risico.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ror_overstromingsrisico_lijnen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

ror_overstromingsrisico_vlakken

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

ror_historische_overstromingen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

accessPoint

ror_overstromingsrisico_lijnen

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/atom/ror_historische_overstromingen_lijnen.xml

accessPoint

ROR significant overstromingsrisico vlakken

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/atom/ror_significant_overstromingsrisico_vlakken.xml

accessPoint

ROR historische overstromingen

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico/atom/ror_historische_overstromingen.xml

accessPoint