Dataset

Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2015 versie 2.1). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2021. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Per 1e kwartaal 2024 heeft de basisverlegging plaatsgevonden (zie paragraaf 3 en 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers: De cijfers van het meest recente kwartaal zijn nader voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 14 juni 2024: De nader voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 juni 2024: De prijsindex van 631119A Datacenter colocatie is m.i.v. het 4e kwartaal 2022 zichtbaar geworden. In de tabel update van 15 mei 2024 waren er nog geen zichtbare cijfers opgenomen voor codering 631119A Datacenter colocatie.

Bij codering 50401 Binnenvaart, goederenvervoer zijn meer cijfers zichtbaar geworden en gaat de historie van indexcijfers nu terug tot en met het 4e kwartaal 2014. Zelfde zichtbaarheid van cijfers van codering 504 Binnenvaart, goederenvervoer is hiermee toegepast op de onderliggende marktsegmenten 5040 Binnenvaart, goederenvervoer en 50401 Binnenvaart, goederenvervoer.

Bij codering 68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed zijn meer cijfers zichtbaar geworden en gaat de historie van indexcijfers nu terug tot en met het 1e kwartaal 2017. Zelfde zichtbaarheid van cijfers van codering 6820 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed is hiermee toegepast op het onderliggende marktsegment 68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.

Bij codering 68311 Bemiddeling in onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis zijn meer cijfers zichtbaar geworden en gaat de historie van indexcijfers nu terug tot en met het 1e kwartaal 2006. Zelfde zichtbaarheid van cijfers van codering 6831 Bemiddeling in onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis is hiermee toegepast op het onderliggende marktsegment 68311 Bemiddeling in onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

De publicatieplanning Dienstenprijzen kunt u als Excel-bestand downloaden onder paragraaf: 3 Relevante artikelen. Meer informatie over de prijsmethode vind u in de video onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85817NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85817NED

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85817NED

Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.