Dataset

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index 2006=100; 2002Q4-2011Q4

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde goederen- en dienstenclassificatie CPA. Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code. De dienstenprijzen worden waargenomen bij de bedrijven waarvoor de levering van de dienst de voornaamste activiteit is.

De dienstenprijsindex heeft betrekking op de volgende sectoren van de commerciële dienstverlening: I Vervoer, opslag en communicatie K Exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening

De dienstenprijsindex richt zich niet op de volgende sectoren van de commerciële dienstverlening: G Groothandel en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen, motorrijwielen en consumentenartikelen H Hotels en restaurants J Diensten van financiële instellingen

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2006. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers Deze tabel is stop gezet. De meest recente cijfers, zijn de cijfers van het vierde kwartaal 2011.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 30-06-2012 en voortgezet als 'Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100'

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Vanaf het derde kwartaal van 2010 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe methode van berekening voor de branche Totaal operationele autolease die onder het aggregaat Totaal Autoverhuur valt. Deze methode is gelijk gesteld aan de huidige berekeningsmethode van het dienstenprijzenindexcijfer.

Advies indexering dienstenprijsindex: Het CBS adviseert voor indexering de reeks 2010 = 100 te gebruiken. Naast de nieuwe lange reeks indexcijfers met referentiejaar 2010=100, publiceert het CBS ook nog de reeks met referentiejaar 2006 =100. Deze reeks loopt vanaf het 1e kwartaal van 2006 tot en met eind 2011. De indexcijfers van beide reeksen wijken af door het gebruik van een ander basisjaar. De ontwikkeling van beide reeksen is gelijk tussen 2006 en 2010. De ontwikkeling in 2010 en 2011 wijken af door het gebruik van een ander wegingsschema. Het wegingsschema van de reeks 2010=100 is aangepast aan de gewijzigde marktsituatie. Het CBS adviseert daarom voor indexering deze reeks te gebruiken.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71821ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71821ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties commerciële dienstverlening naar CPA.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71821ned

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties commerciële dienstverlening naar CPA.