Dataset

Kansenkaarten Beschermde SoortenIndicator (BeSI)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar BIJ12 (Overig)
Bijgewerkt 06-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In ons land leven beschermde plant- en diersoorten. Op het moment dat er werkzaamheden plaatsvinden, mogen die niet ten koste gaan van deze soorten. Dit noemen we de zorgplicht en dit is vastgelegd in de Omgevingswet. De Beschermde SoortenIndicator (BeSI) is hierbij een belangrijk hulpmiddel. BeSI gebruikt kansenkaarten om te bepalen welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Download GeoTiff kansenkaarten

TIFF Publiek domein

In deze folder staan zip-files met GeoTIffs. Per soort (Nederlandse naam) is er een zip. In de zip zitten twee geotiffs: een kansenkaart en een kwantielkaart. Ook is er een tekstbestandje met info over de kaarten opgenomen (NDFF URI, Nederlandse soortnaam, wetenschappelijke soortnaam, versienummer van de kaart, datum van de kaart, omschrijving van de soort).

Documentatie

Beschermde SoortenIndicator op www.bij12.nl

HTML Publiek domein
Download: https://www.bij12.nl/onderwerp/natuurinformatie/applicaties-en-databanken/beschermde-soortenindicator-besi/

Achtergrondinformatie over de Beschermde Soortenindicator met o.a. een kwaliteitsborgingsdocument

Toelichting kansenkaarten beschermde soorten 2022

HTML Publiek domein
Download: https://pub.sovon.nl/pub/publicatie/21357

Publicatie van Sovon over de modellering van de kansenkaarten