Dataset

Wijk- en Buurtkaart 2023 versie 1

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 06-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisatie en beleid
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2023 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2017. Najaar 2024 wordt een tweede versie gepubliceerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=8eee71f9-9365-490d-9484-00263c6fa35c&fname=wb800bij800v2_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

gemeenten

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wms/v1_0?request=GetCapabilities

Gemeenten

wijken

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wms/v1_0?request=GetCapabilities

Wijken

buurten

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wms/v1_0?request=GetCapabilities

Buurten

wijkenbuurten:gemeenten

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wfs/v1_0?request=GetCapabilities

Gemeenten

wijkenbuurten:wijken

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wfs/v1_0?request=GetCapabilities

Wijken

wijkenbuurten:buurten

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wfs/v1_0?request=GetCapabilities

Buurten

CBS Wijken en Buurten 2023 versie 1

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/atom/index.xml

accessPoint

Downloads

Wijk- en buurtkaart 2023 versie 1

ZIP CC-BY (4.0)

endPoint

Documentatie

Statline tabel Kerncijfers Wijken en Buurten 2023

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85618NED/table?ts=1698931787584

accessPoint