Dataset

Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Criminaliteit
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar buurtkenmerken. De buurten zijn ingedeeld op basis van 6-cijferige postcodes zoals beschreven in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar. Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld.2009) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 13 maart 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81190ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81190ned

Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtoffers van (poging) tot inbraak naar buurtkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81190ned

Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtoffers van (poging) tot inbraak naar buurtkenmerken.