Dataset

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 09-01-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft de prijsontwikkeling van de uitgaven van woningeigenaren voor het bezitten van een eigen woning. De uitgaven betreft aanschaf aankoop nieuwbouw koopwoning, zelfbouwwoning en voormalige huurwoningen. Daarnaast zijn ook de verwervingskosten en de doorlopende kosten voor (groot) onderhoud en opstalverzekeringen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal van 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn één kwartaal voorlopig; de deelreeksen ‘Aankoop voormalige huurwoning’ en ‘opstalverzekeringen’ zijn direct definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2022: Deze statistiek wordt berekend aan de hand van een Europees geharmoniseerde methode. Binnen de Europese richtlijnen is de methode voor het afronden van cijfers gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd met als gevolg dat enkele cijfers met maximaal 0,1 indexpunt of 0,1% ontwikkeling zijn bijgesteld. De cijfers komen zodoende overeen met de cijfers op de website Eurostat.

Wijzigingen per 9 januari 2024: De cijfers van het 3e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd en de cijfers van het 2e kwartaal 2023 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers zullen in april 2024 verschijnen.

Vanaf verslagperiode 2023 kwartaal 4 wordt het basisjaar aangepast van 2015 naar 2020. In april 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe StatLine-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84307NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84307NED

Prijsindex, verkrijgen en bezitten koopwoning uitgaven eigenaar verwerven en bezitten nieuwe koopwoning

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84307NED

Prijsindex, verkrijgen en bezitten koopwoning uitgaven eigenaar verwerven en bezitten nieuwe koopwoning