Dataset

Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van de voorraad woningen op 1 januari. De tabel toont de beginstand op 1 januari en de gemiddelde oppervlakte. Deze worden verder uitgesplitst naar bouwjaarklasse, woningtype, landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tot de voorraad woningen worden gerekend alle verblijfsobjecten met op de peildatum een woonfunctie en een status “in gebruik (niet ingemeten)", “in gebruik”, “buiten gebruik” of “verbouwing”.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 1 januari 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 16 april 2024: De voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe voorlopige cijfers worden circa 3 maanden na aanvang van het verslagjaar gepubliceerd. Definitieve cijfers worden circa 9 maanden na aanvang van het verslagjaar uitgebracht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82550NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82550NED

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82550NED

Voorraad woningen; aantal en gemiddeld oppervlak woningtype, bouwjaarklasse, regio