Dataset

MNK_knooppunten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De regio Midden-Nederland wil invulling geven aan haar ambities om te sturen op de multimodale netwerken in de provincie. Leefbaarheid en duurzaamheid als voorwaarde voor mobiliteit spelen een steeds grotere rol. In plaats van het optimaliseren van de doorstroming alleen voor autoverkeer (traditioneel verkeersmanagement), wordt verkeersmanagement de komende jaren multimodaler georganiseerd. Hieraan wordt regionaal samengewerkt in het programma Multimodaal Verkeersmanagement (MUVM). Dit sluit aan bij de beleidsmatige wens om actieve en collectieve vervoerwijzen te stimuleren boven het (individuele) autoverkeer.De provincie Utrecht streeft naar een gezamenlijk startpunt over hoe de verschillende wegbeheerders (binnen en grenzend aan de provincie) omgaan met deze ambities. Het door de betrokken wegbeheerders gezamenlijk opgestelde Multimodaal Netwerk Kader (MNK) dient er inhoudelijk voor om een weloverwogen afweging te maken tussen de verschillende modaliteiten en geeft antwoord op de vraag welke modaliteit in welke situatie extra prioriteit dient te krijgen ten koste van (de prioriteit van) één of meerdere andere modaliteiten. Het kader helpt om de vertegenwoordigers van de verschillende modaliteiten aan tafel te krijgen, en integraal te bepalen wat nodig is om de totale mobiliteitsinfrastructuur beter te benutten.Het MNK is de opvolger van de sturingsvisie Dynamisch Verkeersmanagement Midden-Nederland uit 2015. Deze sturingsvisie is destijds ontwikkeld vanuit de methodiek van Gebiedsgericht Benutten Plus (GGB+) en richt zich alleen op het autoverkeer. De sturingsvisie is in het verleden bestuurlijk vastgesteld.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=MNK_knooppunten
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

MNK_knooppunten

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit/wfs

OGC:WFS

MNK_knooppunten

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit/wms

OGC:WMS

Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/2d0ed6bd-750f-449f-bdcf-0a9c6743e136

landingpage