Dataset

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont per gemeente (indeling 2015), landsdeel, provincie, COROP-gebied en arbeidsmarktregio cijfers op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Ze verschaffen informatie over de uitvoering van de Participatiewet in 2015. Het gaat daarbij om informatie over:

  • bijstand (bijstandsdichtheid, in- en uitstroompercentage bijstand, uitstroom naar werk uit bijstand),
  • re-integratie (uitstroom naar werk na re-integratie, personen met een bijstandsuitkering en ook een re-integratievoorziening, personen met een re-integratievoorziening en ook een bijstandsuitkering),
  • WSW-werknemers. De cijfers over aantallen inwoners per gemeente, landsdeel, provincie en COROP-gebied kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, aangezien in deze tabel het inwoneraantal ultimo 2015 is weergegeven, terwijl elders vaak het aantal inwoners primo verslagjaar wordt weergegeven. Verder kunnen bijstandsgerelateerde cijfers afwijken van andere tabellen doordat hier alleen algemene bijstand wordt weergegeven.

Gegevens beschikbaar over: 2015

Status van de cijfers: de cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 september 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83450NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83450NED

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2015

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83450NED

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2015