Dataset

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2016

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel toont per gemeente (indeling 2016), landsdeel, provincie, COROP-gebied, arbeidsmarktregio en gemeente grootteklasse cijfers op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Ze verschaffen informatie over de uitvoering van de Participatiewet in 2016. Het gaat daarbij om informatie over:

  • bijstand (bijstandsdichtheid, in- en uitstroom bijstand, uitstroom naar werk uit bijstand),
  • re-integratie (uitstroom naar werk na re-integratie, personen met een bijstandsuitkering en ook een re-integratievoorziening, personen met een re-integratievoorziening en ook een bijstandsuitkering),
  • WSW-werknemers. De regionale indelingen in deze tabel zijn gebaseerd op de woongemeente van de persoon. De cijfers over aantallen inwoners per gemeente, landsdeel, provincie en COROP-gebied kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, aangezien in deze tabel het inwoneraantal ultimo 2016 is weergegeven, terwijl elders vaak het aantal inwoners primo verslagjaar wordt weergegeven. Verder kunnen bijstandsgerelateerde cijfers afwijken van andere tabellen doordat hier alleen algemene bijstand wordt weergegeven. Van de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn in 2016 geen re-integratiecijfers beschikbaar, omdat de re-integratie in deze gemeenten was uitbesteed aan externe organisaties. Deze organisaties leverden geen statistisch bruikbare cijfers aan de gemeenten. De gemeenten pakken de re-integratie zelf weer op en zullen dus op termijn weer cijfers kunnen leveren. In de uitgesplitste tabellen zijn geen personen meegeteld waarvan de woongemeente of leeftijd onbekend is. Deze personen zijn wel meegeteld voor Nederland totaal.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Status van de cijfers: de cijfers van 2016 zijn voorlopig. Na een jaar worden de cijfers definitief.

Wijzigingen per 29 september 2017: De indicatoren die nog ontbraken zijn aangevuld (uitstroom naar werk uit bijstand, werk na re-integratievoorziening en WSW).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In 2018 komt een nieuwe tabel met cijfers over 2017.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83747NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83747NED

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2016

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83747NED

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2016