Dataset

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van inwoners van Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen, aan het eind van het verslagjaar. De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de periode dat hij of zij verzekerd was gedurende de vijftig voorafgaande jaren aan de pensioengerechtigde leeftijd volgens de AOW. Met ingang van 2013 is de AOW-leeftijd 67 jaar, waarbij voor personen geboren in de periode 1946-1954 een overgangsregeling geldt. Personen uit 1946 en 1947 behouden hun rechten; voor het geboortecohort 1948-1954 verschuiven pensioen- en aanvangsleeftijd met een maand tot twee jaar. De gegevens worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • migratieachtergrond.

Met ingang van 2013 is de vulling in de tabel voor 15- en 16-jarigen leeg, zij bouwen pas effectief AOW-rechten op vanaf hun zeventiende jaar. De verhoging van de AOW-leeftijd en de bijhorende aanvangsleeftijd voor het opbouwen van verzekerde jaren pakt in sommige gevallen gunstig uit voor migranten. Omdat veel migranten twintiger waren bij binnenkomst in Nederland, hebben zij minder last van de verloren verzekerde jaren als 15- en 16-jarige. Hun gemiddelde opbouwpercentage stijgt hierdoor bij de migratiegroepen Turkije, Marokko, Suriname, (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba, en overig niet-westers.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022: Er is een link opgenomen naar de nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De huidige tabel wordt niet meer geactualiseerd. Per 13 april is hiervoor een nieuwe tabel in de plaats gekomen: Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71093ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71093ned

AOW - aanspraken, opgebouwde rechten. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomstgroepering.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71093ned

AOW - aanspraken, opgebouwde rechten. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomstgroepering.