Dataset

Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 2015-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-12-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van personen in en buiten Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen aan het eind van het verslagjaar. De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de periode dat hij of zij verzekerd was gedurende de vijftig voorafgaande jaren aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Tot 2013 was de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar. Hierna is deze gekoppeld aan de levensverwachting. Zie “Definities” voor een tabel met de AOW-gerechtigde leeftijd per jaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Wijzigingen per 21 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85167NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85167NED

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW, Gemiddeld opbouwpercentage AOW geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85167NED

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW, Gemiddeld opbouwpercentage AOW geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, migratieachtergrond