type-icon

Dataset

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 21-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarcijfers over het werkadres van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de locatie waar ze werkzaam zijn. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, naar de positie in de werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen elk jaar in februari.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82918NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82918NED

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82918NED

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken