Dataset

Werkzame beroepsbevolking; werkadres, 2010-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over het werkadres van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar de locatie waar ze werkzaam zijn. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, naar de positie in de werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 14 november 2019: De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82918NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82918NED

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82918NED

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken