Dataset

RIVM Vragenlijst aanbod SEH’s en Acute Verloskunde 2023

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit document betreft een overzicht van de beantwoording van de vragen uit de inventarisatie "Aanbod SEH's en Acute Verloskunde 2023". Deze vragenlijst is uitgezet aan alle ziekenhuizen die acute zorg verlenen, ten behoeve van de jaarlijkse Bereikbaarheidsanalyse. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de normen uit het Kwaliteitskader spoedzorgketen (Zorginstituut, 2020).

In deze dataset wordt per vraag weergegeven bij welke norm uit het kwaliteitskader deze vraag hoort. Daarnaast worden alle gegeven antwoorden op ziekenhuisniveau gepresenteerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Antwoorden%20vragenlijst%20tbv%20data.rivm.nl.zip

ZIP Publiek domein

Antwoorden vragenlijst