Dataset

RIVM Vragenlijst aanbod SEH’s en Acute Verloskunde 2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit document betreft een overzicht van de beantwoording van de vragen uit de inventarisatie "Aanbod SEH's en Acute Verloskunde 2023". Deze vragenlijst is uitgezet aan alle ziekenhuizen die acute zorg verlenen, ten behoeve van de jaarlijkse Bereikbaarheidsanalyse. De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de normen uit het Kwaliteitskader spoedzorgketen (Zorginstituut, 2020).

In deze dataset wordt per vraag weergegeven bij welke norm uit het kwaliteitskader deze vraag hoort. Daarnaast worden alle gegeven antwoorden op ziekenhuisniveau gepresenteerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Antwoorden%20vragenlijst%20tbv%20data.rivm.nl.zip

ZIP Publiek domein

Antwoorden vragenlijst