Dataset

Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in ruwe materialen (grondstoffen), halffabricaten en eindproducten. Het land of regio van bestemming en herkomst wordt ook weergegeven. De materialen worden in kilo's (fysiek) gepresenteerd. Meer cijfers over de materiaalstroomrekening zijn te vinden in tabel 'Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen'. Zie paragraaf 3.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken cijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van cijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers: Voorlopige cijfers.

Wijzigingen per februari 2021: De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe voorlopige cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond januari.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83177NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83177NED

Materiaalstroomrekening, milieurekeningen, materiaalstromen biomassa, metalen, mineralen, fossiele energie, grondstof, halffabrikaat

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83177NED

Materiaalstroomrekening, milieurekeningen, materiaalstromen biomassa, metalen, mineralen, fossiele energie, grondstof, halffabrikaat