Dataset

Winning, in- en uitvoer materialen naar soort; nat. rekeningen, 1996-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel staan gegevens over alle materialen die de Nederlandse economie binnenkomen of verlaten via de invoer, uitvoer en winning. Hiertoe behoren grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. De import en export van materialen worden zowel in kilo's (fysiek) als euro's (monetair) gepresenteerd. De hier gepresenteerde tabel wordt ook wel de materiaalstroomrekening genoemd.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf 1996 tot en met 2012. De tabel is stopgezet per 8 December 2015. Reden van stopzetting is dat cijfers over materiaalstromen berekend zijn volgens een nieuwe methode. De tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabellen Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen en Winning, invoer en uitvoer materialen per continent; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf 1996 zijn definitief. Het meest recente jaar heeft een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 8 december 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80601ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80601ned

Winning, invoer en uitvoer materiaalsoorten Materiaalstromen van en naar de Nederlandse economie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80601ned

Winning, invoer en uitvoer materiaalsoorten Materiaalstromen van en naar de Nederlandse economie