Dataset

Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens van deze tabel gaan over bezit en gebruik van media zoals televisie, krant en boeken, pc en internet. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken zoals huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2008.

Status van de cijfers: De cijfers indezetabel zijn definitief.

In de vragenlijst is per 2005 een aantal beperkingen doorgevoerd waardoor over de meeste onderwerpen vanaf dat moment geen informatie meer beschikbaar is. De tabel geeft vanaf 2005 alleen nog informatie over tv-kijken en abonnement op dagbladen. Ook deze onderwerpen worden vanaf 2009 niet meer bevraagd. Voor informatie over pc- en internetgebruik wordt verwezen naar de tabellen "ict-gebruik; huishoudens" en ict-gebruik; personen".

Wijzigingen per 7 februari 2019 Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70655ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70655ned

TV, dagbladen, bibliotheek, pc, internet gebruik, abonnement en lidmaatschap.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70655ned

TV, dagbladen, bibliotheek, pc, internet gebruik, abonnement en lidmaatschap.