Dataset

Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet, 1997-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens van deze tabel gaan over bezit en gebruik van media zoals televisie, krant en boeken, pc en internet. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijdsgroepen en opleiding en huishoudenskenmerken zoals huishoudensamenstelling en stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997-2008.

Status van de cijfers: De cijfers indezetabel zijn definitief.

In de vragenlijst is per 2005 een aantal beperkingen doorgevoerd waardoor over de meeste onderwerpen vanaf dat moment geen informatie meer beschikbaar is. De tabel geeft vanaf 2005 alleen nog informatie over tv-kijken en abonnement op dagbladen. Ook deze onderwerpen worden vanaf 2009 niet meer bevraagd. Voor informatie over pc- en internetgebruik wordt verwezen naar de tabellen "ict-gebruik; huishoudens" en ict-gebruik; personen".

Wijzigingen per 7 februari 2019 Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70655ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70655ned

TV, dagbladen, bibliotheek, pc, internet gebruik, abonnement en lidmaatschap.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70655ned

TV, dagbladen, bibliotheek, pc, internet gebruik, abonnement en lidmaatschap.