Dataset

Internetaankopen; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over internetaankopen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, inkomensgroep en stedelijkheid woongemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 oktober 2023: De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden jaarlijks in november verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84889NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84889NED

Internetaankopen, online winkelen, soort aankopen leeftijd, opleiding, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84889NED

Internetaankopen, online winkelen, soort aankopen leeftijd, opleiding, inkomen