Dataset

Detailhandel; omzet internetverkopen, index 2013=100, 2005 - januari 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn onder te verdelen naar verschillende groepen winkels: de winkels die vooral online handel drijven en die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek. Het basisjaar (2013) wijkt af van andere publicaties bij het CBS, omdat de gegevens pas vanaf 2013 uitgevraagd worden. Bij de vergelijking met gegevens uit andere tabellen dient hier rekening mee gehouden te worden. De statistiek omzetontwikkeling uit internetverkopen verkeert in een experimentele fase. Het is mogelijk dat de methodologie tussentijds herzien wordt. Bij het gebruik van deze cijfers moet hier rekening mee gehouden worden.

Gegevens beschikbaar van januari 2014 t/m januari 2018.

Status van de cijfers: De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82893NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82893NED

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82893NED

Internetverkopen detailhandel. Omzet index 2013 = 100, ontwikkeling Naar activiteit