Dataset

Bezit en gebruik pc en internet, november 2001

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Bezit en gebruik personal computer en internet, uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar over 2001

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2019 Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60055ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60055ned

Bezit en gebruik personal computer en internet. Naar persoonskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60055ned

Bezit en gebruik personal computer en internet. Naar persoonskenmerken.