Dataset

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken, aug - nov 1995 - 2001 Gewijzigd op 23 mei 2003. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70251NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70251NED

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70251NED

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,