Dataset

Niet (verder) behandelen naar soort behandeling, augustus-november

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken, aug - nov 1995 - 2001 Gewijzigd op 23 mei 2003. Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70252NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70252NED

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70252NED

Niet ingestelde en gestaakte behandelingen naar groep en aard van de toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,