Dataset

Conjunctuurtest commerciële dienstverlening januari 1992-november 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS houdt elke maand de conjunctuurtestenquête onder circa 1600 ondernemingen in de commerciële dienstverlening. De deelnemers aan dit steekproefonderzoek zijn getrokken uit het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. Hierdoor is het mogelijk de uitkomsten van deze conjunctuurtest te vergelijken met andere gepubliceerde statistieken van het CBS over de commerciële dienstverlening.

Gegevens beschikbaar van januari 1992 t/m november 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71513ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71513ned

Ontwikkelingen, oordelen en verwachtingen van orders, omzet, verkoopprijzen, personeelssterkte, belemmeringen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71513ned

Ontwikkelingen, oordelen en verwachtingen van orders, omzet, verkoopprijzen, personeelssterkte, belemmeringen.