Dataset

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de (wijze van ) toegang tot internet, internetfaciliteiten, het internetgebruik en de internet activiteiten. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidspositie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83429NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83429NED

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83429NED

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen