Dataset

Internet jongeren; toegang, gebruik en faciliteiten, 2012-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de (wijze van) toegang tot internet, internetfaciliteiten, internetgebruik, internet activiteiten en online winkelen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht en leeftijd. Daarnaast zijn betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20255NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20255NED

Internet, toegang, gebruik, faciliteiten, activiteiten, telebankieren, Online aankopen, netwerk, website, smartphone, informatie, tablet

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20255NED

Internet, toegang, gebruik, faciliteiten, activiteiten, telebankieren, Online aankopen, netwerk, website, smartphone, informatie, tablet