Dataset

Locaties faciliteiten mensen met beperking Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 12/18/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Locaties van faciliteiten voor mensen met een beperking, zoals geregistreerd in de app van Voorall:
  • Bron: Voorall. https://www.voorall.nl/
  • Doel registratie: Mensen met een beperking van dienst zijn
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.json

JSON CC-0 (1.0)

Vooral lFaciliteiten voor mensen met een beperking

VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.zip

ZIP CC-0 (1.0)

Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking

VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.kml

KML CC-0 (1.0)

Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking

VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.csv

CSV CC-0 (1.0)

Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking

Preview

VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)

Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking

Documentation

VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.gpkg

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/935df89c-8bb0-4160-96f9-2e6a8f573ac2/resource/e20e3f30-a462-4fd0-b331-ebb6b243ee93/download/voorallfaciliteitenvoormensenmeteenbeperking.gpkg

Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking