Dataset

Grootvee-eenheden en methaanuitstoot

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In deze kaartlaag staat het aantal grootvee-eenheden (GVE) en de methaanuitstoot in kiloton per jaar per deelgebied uit het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.

De berekening van de GVE is gebaseerd op de in de Basisregistratie Agrarische Bedrijven (BAB) opgegeven dieraantallen en een vermenigvuldigingsfactor die specifiek is voor de betreffende diergroep. Meer informatie over deze factoren is te vinden op de volgende pagina: https://geo.zuid-holland.nl/kaart/documentatie-bab/#berekening-grootvee-eenheden-gve

De methaanuitstoot is berekend op basis van een publicatie van Wageningen University and Research (WUR): https://research.wur.nl/en/publications/scenariostudie-naar-doelen-en-doelrealisatie-in-het-kader-van-het

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ALANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Grootvee-eenheden en methaanuitstoot

LANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Grootvee-eenheden en methaanuitstoot

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: GVE per ZHPLG-deelgebied, GVE per ZHPLG-deelgebied, GVE rundvee per ZHPLG-deelgebied, GVE rundvee per ZHPLG-deelgebied, Methaanuitstoot per ZHPLG-deelgebied

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint