Dataset

Grootvee-eenheden en methaanuitstoot

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 10/23/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In deze kaartlaag staat het aantal grootvee-eenheden (GVE) en de methaanuitstoot in kiloton per jaar per deelgebied uit het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied.

De berekening van de GVE is gebaseerd op de in de Basisregistratie Agrarische Bedrijven (BAB) opgegeven dieraantallen en een vermenigvuldigingsfactor die specifiek is voor de betreffende diergroep. Meer informatie over deze factoren is te vinden op de volgende pagina: https://geo.zuid-holland.nl/kaart/documentatie-bab/#berekening-grootvee-eenheden-gve

De methaanuitstoot is berekend op basis van een publicatie van Wageningen University and Research (WUR): https://research.wur.nl/en/publications/scenariostudie-naar-doelen-en-doelrealisatie-in-het-kader-van-het

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ALANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

LANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

LANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

LANDBOUW_GVE_EN_METHAANUITSTOOT feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name deelgebied nvarchar type ZH-PLG deelgebied
name GVE_runderen_sum numeric type totaal grootvee-eenheden rund per deelgebied
name GVE_totaal_sum numeric type totaal grootvee-eenheden per deelgebied
name GVE_varkens_sum numeric type totaal grootvee-eenheden varken per deelgebied
name GVE_pluimvee_sum numeric type totaal grootvee-eenheden kip per deelgebied
name methaan_ktonCH4_pens_mest_sum numeric type kiloton methaanuitstoot per deelgebied

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: GVE per ZHPLG-deelgebied, GVE per ZHPLG-deelgebied, GVE rundvee per ZHPLG-deelgebied, GVE rundvee per ZHPLG-deelgebied, Methaanuitstoot per ZHPLG-deelgebied

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint