Dataset

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over de mate waarin de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder vertrouwen heeft in willekeurige andere mensen. Dit vertrouwen in de medemens is vastgesteld door te vragen of andere mensen over het algemeen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen. In de tabel wordt het aandeel getoond dat andere mensen over het algemeen te vertrouwen vindt. Daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven, omdat zij het antwoord niet weten of niet willen zeggen, buiten beschouwing gelaten. Daarnaast bevat de tabel gegevens over het vertrouwen in diverse organisaties en hun functioneren. Het gaat daarbij om de volgende instellingen: kerken, leger, rechters, pers, de politie, de Tweede Kamer, politici, de gemeenteraad, ambtenaren, de gezondheidszorg, banken, grote bedrijven en de Europese Unie. Er is gevraagd of de respondent hier heel veel, tamelijk veel, niet zo veel of helemaal geen vertrouwen in heeft. De tabel geeft het aandeel dat heel veel of tamelijk veel vertrouwen in deze organisaties heeft. Ook daarbij zijn personen die geen antwoord hebben gegeven buiten beschouwing gelaten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 mei 2023 Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is gebaseerd op tabel 82378NED: de kengetallen zijn gelijk gebleven. De marges zijn aangepast en de oude migratie-indeling is vervangen door de nieuwe herkomstindeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen jaarlijks.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85533NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85533NED

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85533NED

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken