Dataset

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken 1998-2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel toont de administratieve kasuitgaven en -ontvangsten en het kassaldo van het Rijk. De definitieve gegevens zijn ontleend aan het financieel jaarverslag van het Rijk dat jaarlijks in mei verschijnt. De gepresenteerde jaargegevens zijn opgesplitst naar begrotingshoofdstukken. Onderlinge geldstromen binnen een begrotingshoofdstuk of tussen verschillende begrotingshoofdstukken zijn niet geconsolideerd in de administratieve uitgaven en ontvangsten. In 2013 en 2018 is de indeling en de inhoud van een aantal begrotingshoofdstukken gewijzigd. Hierdoor zijn de uitgaven, ontvangsten en het saldo vanaf dat jaar niet vergelijkbaar meer met voorgaande jaren.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 februari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60050

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60050

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60050

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.