Dataset

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux-functies

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen. Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
  • functie volgens de Benelux functionele classificatie 1989. Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd. In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en inkomsten van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70143ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70143ned

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70143ned

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.