Dataset

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 06-06-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 6 juni 2024: De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 22 november 2023: De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vijf maanden na een verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85441NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85441NED

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling V-VII) en landen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85441NED

In-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden goederen (grensoverschrijding); GN (8 digits; afdeling V-VII) en landen.