Dataset

Cursusdeelname; redenen en belemmeringen, 2007

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over:

  • de ondervonden belemmeringen door personen die graag een opleiding of cursus hadden willen volgen.
  • de ondervonden belemmeringen door personen die graag meer opleidingen of cursussen hadden willen volgen.
  • de redenen van personen om geen opleidingen of cursussen te volgen.
  • de redenen waarom personen niet meer opleidingen of cursussen wilden volgen. De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat in 2007 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2013: tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is eenmalig en wordt niet aangevuld met nieuwe cijfers. De tabel wordt stopgezet per 29 augustus 2013.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80465ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80465ned

Redenen cursusdeelname, belemmeringen cursusdeelname Tevreden cursusdeelnemers, ontevreden cursusdeelnemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80465ned

Redenen cursusdeelname, belemmeringen cursusdeelname Tevreden cursusdeelnemers, ontevreden cursusdeelnemers