Dataset

Klimaatatlas - Thema Hitte - Mensen met een verstandelijke beperking in de warmste buurten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Op deze kaart is in beeld gebracht welk percentage van de groep met een lichte verstandelijke beperking/laaggeletterd in de warmste buurten van de provincie Zuid-Holland woont. Deze warmste buurten zijn gebaseerd op de Klimaateffectatlas uit 2020, waarbij op deze kaart de buurten worden getoond die door het stedelijk hitte eiland effect tenminste twee graden warmer worden. De spreiding van de groep lichte verstandelijke beperking/laaggeletterd is een verwacht* aantal personen van 19 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking en/of laaggeletterden in een zelfstandig huishouden. Van deze warmste buurten wordt op deze kaart getoond welk percentage licht verstandelijk beperkten/laaggeletterden hier wonen. Wanneer er ingezet wordt op het nemen van klimaat adaptieve maatregelen in deze buurten is het te verwachten dat voor deze inwoners extra ingezet zal moeten worden op het toegankelijk maken van informatie over klimaatadaptieve maatregelen die genomen kunnen worden. Het is aan te raden hier in de communicatie extra aandacht aan te besteden.

De buurten in de provincie Zuid-Holland waar de temperatuur minder dan twee graden stijgt, en buurten waar minder dan 1% mensen met een lichte verstandelijke beperking/laaggeletterdheid wonen worden niet weergegeven op deze kaart.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AKLIMAATATLAS_HITTE_VERSTANDELIJKE_BEPERKING_EN_HITTE&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KLIMAATATLAS_HITTE_VERSTANDELIJKE_BEPERKING_EN_HITTE

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

KLIMAATATLAS_HITTE_VERSTANDELIJKE_BEPERKING_EN_HITTE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Klimaatatlas - Hitte - Verstandelijke beperking en hitte

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint