Dataset

Brandweer; hulpverlening, slachtoffers en reddingen 1985-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de (technische) hulpverlening, anders dan brandbestrijding, verricht door de brandweer. Het gaat daarbij om

  • hulpverlening in gebouwen (naar soort gebouwen)
  • hulpverlening op andere plaatsen (naar soort locatie)
  • hulpverlening naar soort
  • slachtoffers (doden en gewonden)
  • reddingen (bevrijden van personen)
  • eerstehulpverlening aan slachtoffers. Gegevens over loos-alarmmeldingen zijn niet in de tabel opgenomen. Ook slachtoffers onder, reddingen van, en eerste hulp aan brandweermensen in functie zijn niet in de tabel opgenomen. Ten slotte valt ook hulpverlening door andere korpsen (bijvoorbeeld bedrijfsbrandweer) buiten het bereik van deze tabel.

De cijfers zijn beschikbaar per landsdeel, provincie en gemeentegroottegroep naar inwonertal.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland en van de twee gemeentegroottegroepen met de hoogste inwoneraantallen.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Flevoland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland en per gemeentegroottegroep.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 20 januari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37615

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37615

Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37615

Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.